Konání Valní hromady 2022

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěl informovat o konání VH 2022.
VH se uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 v hotelu Lysice (Lidový dům) v Lysicích od 15.00 hodin.
Prezentace všech týmů + platba startovného bude od 14:00 do 14:45 hodin !!!

 

POZOR DŮLEŽITÉ – STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH:

ŽÁDNÁ PLATBA STARTOVNÉHO (ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ) NESMÍ BÝT ZASLÁNA NA ÚČET SMFBL, ALE MUSÍ PROBĚHNOUT V HOTOVOSTI !!!!

V příloze najdete formulář přihlášky do soutěžního ročníku 2023.

– FORMULÁŘ_PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2023_SK SMFBL: 

Formulář je uzamčený a editovat jdou pouze doplňované informace.
Pokud to půjde, vyplňte prosím veškeré požadované informace na PC, poté formulář teprve vytiskněte a podepište.
– OBSAH FORMULÁŘE:
zůstává stejný jako v loni, včetně povinnosti evidovat u jednotlivých oddílů tréninkové jednotky.
Abychom předešli případným nejasnostem, rozhodla AMFČR o možnosti vložení této informace přímo do formuláře přihlášek
(NSA požaduje 2 tréninkové jednotky týdně o minimální délce 45 minut).
Na základě výše uvedeného požadavku ze strany NSA & AMFČR, bych vás chtěl požádat o vyplnění libovolných dvou tréninkových jednotek (2 x 45-60 minut) v přiložené přihlášce.
Upozorňuji, že se jedná pouze o administrativní informaci, AMFČR nebude zkoumat, zda v daný den/hodinu trénujete či nikoliv.
POKUTY:
výši pokut za právě skončený ročník 2022 + částku, kterou budete platit na VH, jste již obdrželi v předešlém emailu, 
v případě jakýchkoliv nejasností, či dotazu mne neváhejte kontaktovat
 
S pozdravem
Zdeněk Burýšek
tel. 722 784 104
email: zdenek.burysek@seznam.cz

Školení rozhodčích

Pozor změna!!!!

Školení rozhodčí proběhne v sobotu 19. března 2022, od 14:00 hodin.
Prezentace účastníků je od 13:15 do 13:45 hodin.
Školení proběhne v „areálu“ Lidokov, Dřevařská 5, Boskovice.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách
SMFBL na adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou
(velikost OP) se poté dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné
průkazy vyplňovat nebudou a to z časových důvodů. Vzhledem k očekávanému velkému počtu
účastníků školení, je třeba nahlásit předem telefonicky svou účast na tel. 774 374 488 (D. Prudký)

Valná Hromada

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěl informovat o konání VH a několika zásadních změnách, které schválil VV SMFBL na své poslední schůzi ze dne 5.11.2021.
VH se uskuteční v sobotu 11. prosince 2021 v hotelu Lysice (Lidový dům) v Lysicích od 15.00 hodin.
Vzhledem k aktuálním opatřením se bohužel opět letos neuskuteční tradiční Galavečer SMFBL.
Prezentace všech týmů + platba startovného bude od 14:00 do 14:45 hodin !!!

 

POZOR DŮLEŽITÉ – STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH:

ŽÁDNÁ PLATBA STARTOVNÉHO (ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ) NESMÍ BÝT ZASLÁNA NA ÚČET SMFBL, ALE MUSÍ PROBĚHNOUT V HOTOVOSTI !!!!

Valné hromady se může zúčastnit pouze 1 zástupce z každého týmu, tento zástupce musí dodržovat aktuální protiepidemická opatření.

V našem případě, roušky + Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

 

https://covid.gov.cz/

(BUDE PŘI VSTUPU KONTROLOVÁNO)

Základní změny soutěžního řádu pro ročník 2022:

ZMĚNA HRACÍCH TERMÍNŮ:

– PONDĚLÍ 17:00 (nový termín)

– SOBOTA 17:00 (všechny začátky ve stejný čas)

– NEDĚLE 10:00

(jelikož ubylo hracích dní, můžeme termíny posunout tak, aby se dalo hrát v 17:00 i bez umělého osvětlení)

REGISTRACE:

HRÁT MOHOU OD NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU POUZE REGISTROVANÍ HRÁČI

(vzhledem k tomu, že RP dokáži vystavit prakticky během dne online, nemělo by to mít žádný vliv na průběh soutěže)

Na základě výše uvedeného se ruší možnost hrát půl sezóny na OP.

(Změna vzešla z nařízení AMF & NSA, v němž se říká, že účastnit se soutěží AMFČR mohou pouze registrovaní hráči)

DOPISOVÁNÍ NA SOUPISKU, ODKLADY ZÁPASŮ, ŽOLÍK, atd… se mění z původních 4 kol před koncem soutěže na 2 kola před koncem soutěže !!!!

(opět změněno vzhledem k menšímu počtu týmů v každé soutěži a s tím souvisejícím menším počtem odehraných zápasů v sezóně)

KONTUMACE:

pokuta za každou kontumaci se navyšuje z původních 1000,-kč na 1500,-kč

(1500,-kč s omluvou, 1500+1500 bez omluvy, 1500+1500+500 bez omluvy s delegovaným sudím)

FORMULÁŘE:

– FORMULÁŘ_PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2022_SK SMFBL: 
Formulář je uzamčený a editovat jdou pouze doplňované informace.
Pokud to půjde, vyplňte prosím veškeré požadované informace na PC, poté formulář teprve vytiskněte a podepište.
– OBSAH FORMULÁŘE:
zůstává stejný jako v loni, včetně povinnosti evidovat u jednotlivých oddílů tréninkové jednotky.
Abychom předešli případným nejasnostem, rozhodla AMFČR o možnosti vložení této informace přímo do formuláře přihlášek
(NSA požaduje 2 tréninkové jednotky týdně o minimální délce 45 minut).
Na základě výše uvedeného požadavku ze strany NSA & AMFČR, bych vás chtěl požádat o vyplnění libovolných dvou tréninkových jednotek (2 x 45-60 minut) v přiložené přihlášce.
Upozorňuji, že se jedná pouze o administrativní informaci, AMFČR nebude zkoumat, zda v daný den/hodinu trénujete či nikoliv.
POKUTY:
výši pokut za právě skončený ročník 2021 + částku, kterou budete platit na VH, obdržíte v samostatném emailu během několika dní
– OSTATNÍ:
veškeré potřebné informace, kontakty a dokumenty najdete na webu SMFBL:
V případě jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat
S pozdravem
Zdeněk Burýšek
tel. 722 784 104
email: zdenek.burysek@seznam.cz

ZMĚNA VEDOUCÍHO SOUTĚŽE 3. DOZBOS ligy

s okamžitou platností končí z osobních důvodů jako vedoucí soutěže 3.DOZBOS ligy Zdeněk Nedoma.
Do konce soutěže povede 3.DOZBOS:
Zdeněk Burýšek
tel.: +420 722 784 104
e-mail: zdenek.burysek@seznam.cz

Výdej RP

Dobrý den,

v návaznosti na zahájení podzimní části ligových soutěží, bych vám rád sdělil pár důležitých informací ohledně vydávání nových RP:
– v případě, že máte možnost kvalitně naskenovat žádost o vydání nového RP, je nyní možné tuto žádost vyřídit prostřednictvím emailu (zdenek.burysek@seznam.cz)
Tyto žádosti musí být kvalitně naskenované (nikoliv vyfocené mobilem), čitelně vyplněné a kompletně podepsané.
– pro ty, kdo tuto možnost nemá, proběhne standartní výdej nových RP tuto středu, tj. 25.08.2021 od 17:30 do 18:30h. v kanceláři SMFBL.
Na závěr jedná důležitá informace ohledně ukončení soutěží: tak jak bylo avizováno na již začátku jara, platí, že v tomto soutěžním ročníku budou z každé ligy postupovat/sestupovat 4 týmy a to dle pravidel soutěžního řádu. Toto pravidlo bude aplikováno i v případě předčasného ukončení jednotlivých soutěží !!!!!
V případě jakýchkoliv dotazů, mne neváhejte kontaktovat
S pozdravem
Z.Burýšek

POZOR_úprava bodu 11.3 SŘ_použítí žolíka

Dobrý den,

všem se musím jménem VV omluvit, protože jsme v souvislosti s dvěma úředními termíny hranými ve středu (3.kolo-2/6 a 6.kolo-16/6) zapomněli upravit SŘ v bodě 11.3 (použití žolíka)
Berte tedy na vědomí, že z rozhodnutí VV platí pro:
6.kolo hrané ve středu 16/6: Email s žádostí o odklad zápasu musí být odeslaný nejpozději v pondělí 14/6 do 23:59 h.
7.kolo hrané o víkendu 19-20.6: Email s žádostí o odklad zápasu musí být odeslaný nejpozději ve čtvrtek 17/6 do 23:59 h.
Pro všechna ostatní kola pak platí již standartní režim.
S pozdravem
Za VV
Z.Burýšek

Výdej registračních průkazů

Výdej registračních průkazů proběhne v úterý 20.04.2021 od 17:30 do 18:30 v kanceláři SMFBL na adrese:
Na Rybníčku 15, Černá Hora, 2. patro
Prosím dodržujte povinné respirátory v budově kanceláře!