Uvolňovací opatření

S ohledem na nařízení vlády ohledně postupného uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19, se počínaje dnešním dnem, tj. 25.05.2020, povoluje užívat sprch a šaten ve sportovních areálech. Kapacita sportovních akcí se dnešním dnem navyšuje na 300 osob. 
Stále však platí omezení ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách a dodržování rozestupů.

Zrušení vyloučení ze soutěže

Dobrý den,
ještě než v sobotu začne oficiálně sezóna, chtěl bych vás informovat o jedné důležité změně, vztahující se pouze k této sezóně.
Z rozhodnutí VV budou všechny případné kontumace s omluvou (prozatím v jarní části sezóny) osvobozeny od pokut.
Současně s tím, pro letošek neplatí pravidlo tzv. „3x a dost“, tzn. že v letošní sezóně se nebude nikdo vylučovat za 3 a více kontumací, samozřejmě pokud neodstoupí dobrovolně.
Tímto bych tedy na vás chtěl apelovat, abyste férově přiznali všechny neodehrané zápasy a nahlásili je jako kontumační výsledek.
Pokuta ani vyloučení vám za to nehrozí, a my jako VV budeme mít reálný přehled o regulérnosti /neregulérnosti soutěží.
Na závěr bych ještě chtěl požádat všechny vedoucí týmů, o okamžitém kontaktování vedoucího soutěže, pokud by se u některého vašeho hráče objevil pozitivní test na Covid-19 !!!!
Vysvětlete prosím všem vašim hráčům, že v případě pozitivního testu na Covid-19, je bezpodmínečně nutné vás jako vedoucího týmu okamžitě informovat !!!!
Je opravdu důležité, aby se případní spoluhráči / protihráči tuto informaci dozvěděli co nejdříve.
Za VV SMFBL
Zdeněk Burýšek

Školení rozhodčích

Vzhledem k tomu, že v letošním roce se neuskutečnilo školení rozhodčích, bude u všech průkazů automaticky prodloužena platnost do konce října 2020.
Tzn. že rozhodčí, kterým bude během roku končit platnost průkazů, mohou i nadále pískat bez omezení.

Zrušení školení rozhodčích malého fotbalu

Vážení vedoucí všech týmů,

zajisté již sami víte o současné situaci ohledně celosvětové epidemie koronaviru, která již bohužel zastihla i naši republiku.
Vláda ČR dnešním dnem vyhlásila NOUZOVÝ STAV do odvolání a jsou zakázány a zrušeny veškeré společenské i sportovní akce.
Tímto vám oznamujeme, že rušíme i školení rozhodčích malého fotbalu!!!
Všichni, kdo potřebují vyřešit průkaz rozhodčího pro tento ročník, včetně prodloužení platností, kontaktujte předsedy komise rozhodčích pana Davida Prudkého, mail: friga@driverstrans.cz, tel.: 774 374 488 a jednotlivé průkazy budou řešeny individuální cestou.
!!! V této situaci vás žádáme, abyste brali ohled na našeho kolegy a jeho pracovní i osobní vytíženost spojenou s touto vzniklou situací a telefonický kontakt prováděli výhradně v době od 17:00 do 19:00 hodin!!!
Celou situaci ohledně nouzového stavu budeme pečlivě sledovat a budeme se snažit všechny týmy informovat, jestli se začátek letošního ročníku stihne včas a nebo budeme nuceni začít později.

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH

Školení proběhne v termínech :
v sobotu 14. března 2020 a v sobotu 28. března 2020, vždy ve 14:00 hodin.
Ukončení prezentace je ve 13:45 hodin.
Školení proběhne v „Klubovně SOKOLA“ v Sokolovně v Boskovicích, 1. patro vpravo.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách
SMFBL na adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou
(velikost OP) se poté dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné
průkazy vyplňovat nebudou a to z časových důvodů.