Dočasná změna hřiště týmu SOKOL Chornice

Tým SOKOL Chornice ze 4. ZEAS ligy dočasně mění adresu domácího hřiště z důvodu rekonstrukce stávajícího. Nová adresa hřiště je Nádražní 19, Chornice. Je to školní hřiště s tartanovým povrchem.

 

Základní informace oddílům

Všechny ZoU a další požadavky se vždy zasílají pouze vedoucímu dané soutěže.
Soupiska týmu musí být odeslána nejpozději do pátku 10. března 2023 ve trojím provedení
(3x podepsaný originál) a to obyčejnou poštou na adresu vedoucího soutěže.
Vedoucí soutěže vám podepsanou soupisku zašle zpět. Soupiska odeslaná vedoucímu soutěže musí mít
minimálně 6 a maximálně 25 hráčů. Hráče lze během soutěže doplňovat na soupisku dohlášením vedoucímu
soutěže (v ZoU) před utkáním, ve kterém má za tým nastoupit nový hráč (hráči). V průběhu sezóny nelze
hráče ze soupisky škrtnout a doplnit případným 26. hráčem.
Soupisky platí i v pohárových zápasech. V případě, že tým nedodá soupisku v termínu, budou výsledky
odehrané do odevzdání soupisky kontumovány ve prospěch soupeře.
Hráče dopsané na soupisku v pohárových zápasech musí vedoucí týmu v ligových zápasech
znovu označit do zápisu jako „NOVÉ HRÁČE“.

V případě jakýchkoliv dotazů, registrací nových hráčů, atd.,  neváhejte kontaktovat pana Burýška (tel. 722 784 104)

Školení rozhodčích

Každý tým musí mít, dle SŘ, minimálně jednoho rozhodčího s platnou průkazkou !!!
Školení proběhne v termínech :
sobota 4. března 2022 a sobota 18. března 2023, vždy od 14:00 hodin.
Prezentace účastníků je od 13:15 do 13:45 hodin.
Místo konání bude upřesněno na stránkách SMFBL a formou SMS vedoucímu týmu.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách SMFBL na
adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou (velikost OP) se poté
dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné průkazy vyplňovat nebudou a to z
časových důvodů. Vzhledem k očekávanému velkému počtu účastníků školení, je třeba nahlásit předem
telefonicky svou účast na tel. 774 374 488 (D. Prudký)

Konání Valní hromady 2022

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěl informovat o konání VH 2022.
VH se uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 v hotelu Lysice (Lidový dům) v Lysicích od 15.00 hodin.
Prezentace všech týmů + platba startovného bude od 14:00 do 14:45 hodin !!!

 

POZOR DŮLEŽITÉ – STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH:

ŽÁDNÁ PLATBA STARTOVNÉHO (ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ) NESMÍ BÝT ZASLÁNA NA ÚČET SMFBL, ALE MUSÍ PROBĚHNOUT V HOTOVOSTI !!!!

V příloze najdete formulář přihlášky do soutěžního ročníku 2023.

– FORMULÁŘ_PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2023_SK SMFBL: 

Formulář je uzamčený a editovat jdou pouze doplňované informace.
Pokud to půjde, vyplňte prosím veškeré požadované informace na PC, poté formulář teprve vytiskněte a podepište.
– OBSAH FORMULÁŘE:
zůstává stejný jako v loni, včetně povinnosti evidovat u jednotlivých oddílů tréninkové jednotky.
Abychom předešli případným nejasnostem, rozhodla AMFČR o možnosti vložení této informace přímo do formuláře přihlášek
(NSA požaduje 2 tréninkové jednotky týdně o minimální délce 45 minut).
Na základě výše uvedeného požadavku ze strany NSA & AMFČR, bych vás chtěl požádat o vyplnění libovolných dvou tréninkových jednotek (2 x 45-60 minut) v přiložené přihlášce.
Upozorňuji, že se jedná pouze o administrativní informaci, AMFČR nebude zkoumat, zda v daný den/hodinu trénujete či nikoliv.
POKUTY:
výši pokut za právě skončený ročník 2022 + částku, kterou budete platit na VH, jste již obdrželi v předešlém emailu, 
v případě jakýchkoliv nejasností, či dotazu mne neváhejte kontaktovat
 
S pozdravem
Zdeněk Burýšek
tel. 722 784 104
email: zdenek.burysek@seznam.cz