Základní informace oddílům

Všechny ZoU a další požadavky se vždy zasílají pouze vedoucímu dané soutěže.
Soupiska týmu musí být odeslána nejpozději do pátku 10. března 2023 ve trojím provedení
(3x podepsaný originál) a to obyčejnou poštou na adresu vedoucího soutěže.
Vedoucí soutěže vám podepsanou soupisku zašle zpět. Soupiska odeslaná vedoucímu soutěže musí mít
minimálně 6 a maximálně 25 hráčů. Hráče lze během soutěže doplňovat na soupisku dohlášením vedoucímu
soutěže (v ZoU) před utkáním, ve kterém má za tým nastoupit nový hráč (hráči). V průběhu sezóny nelze
hráče ze soupisky škrtnout a doplnit případným 26. hráčem.
Soupisky platí i v pohárových zápasech. V případě, že tým nedodá soupisku v termínu, budou výsledky
odehrané do odevzdání soupisky kontumovány ve prospěch soupeře.
Hráče dopsané na soupisku v pohárových zápasech musí vedoucí týmu v ligových zápasech
znovu označit do zápisu jako „NOVÉ HRÁČE“.

V případě jakýchkoliv dotazů, registrací nových hráčů, atd.,  neváhejte kontaktovat pana Burýška (tel. 722 784 104)