Kontakty

Vedoucí jednotlivých lig soutěžního ročníku 2022:

Soutěž Vedoucí soutěže telefonní číslo email
1. liga Švancara Miroslav 731 231 510 mir.svancara@seznam.cz
2. VM-IZOLACE liga Čuhel Petr 731 483 414 petrcuhel@seznam.cz
3. DOZBOS liga Blažek Jiří 776 088 333 blazek.smfbl@post.cz
4. ZEAS liga Zemach Pavel 721 961 361 pavelzemach@gmail.com
5. PÍRO DSO liga Molt Libor 606 735 155 molt@lidokov.cz
6. liga Odehnal Filip 739 156 753 qido1992@seznam.cz
O pohár SENÁTORKY Blažek Jiří 776 088 333 blazek.smfbl@post.cz
Superliga základních škol Burýšek Zdeněk 722 784 104 zdenek.burysek@seznam.cz

– zodpovídají předsedovi spolku a valné hromadě za svěřené soutěže
– vedou tabulky svých soutěží, spolupracují s vedoucími týmů
– předávají protesty týmů uvedené v zápisech předsedovi disciplinární komise

Složení sportovně technických komisí SMFBL, z.s.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE (DK)

Molt Libor předseda 606 735 155 molt@lidokov.cz
Švancara Miroslav člen 731 231 510 mir.svancara@seznam.cz
Odehnal Filip člen 739 156 753 qido1992@seznam.cz

KOMISE ROZHODČÍCH (KR)

Prudký David předseda 774 374 488 friga@driverstrans.cz
Zemach Pavel člen 721 961 361 pavelzemach@gmail.com
Molt Libor člen 606 735 155 molt@lidokov.cz

KOMISE DELEGÁTŮ (KD)

Švancara Miroslav předseda 731 231 510 mir.svancara@seznam.cz
Prudký David člen 774 374 488 friga@driverstrans.cz
Molt Libor člen 606 735 155 molt@lidokov.cz

REGISTRAČNÍ KOMISE (RK)

Burýšek Zdeněk předseda 722 784 104 zdenek.burysek@seznam.cz
Nedoma Zdeněk člen 732 965 965 nedomaz@seznam.cz
Dolníček Zdeněk člen 739 383 693 zdenek.dolnicek@susjmk.cz

TECHNICKÁ KOMISE

Blažek Jiří předseda 776 088 333 blazek.smfbl@post.cz
Nedoma Zdeněk člen 732 965 965 nedomaz@seznam.cz
Čuhel Petr člen 731 483 414 petrcuhel@seznam.cz

Pozn. V kompetenci nově vzniklé Technické komice budou záležitosti zejména v oblasti regulérnosti hřišť hracích ploch, vytvoření aktuální databáze hřišť, atd.