Technická komise

Člen: Blažek Jiří 776 088 333 jiri.blazek@smfbl.cz
Člen: Nedoma Zdeněk 732 965 965 nedomaz@seznam.cz
Člen: Čuhel Petr 731 483 414 petrcuhel@seznam.cz

Pozn. V kompetenci nově vzniklé Technické komice budou záležitosti zejména v oblasti regulérnosti hřišť hracích ploch, vytvoření aktuální databáze hřišť, atd.