Rubrika: Oznámení

Výdej registračních průkazů

Výdej registračních průkazů proběhne v úterý 20.04.2021 od 17:30 do 18:30 v kanceláři SMFBL na adrese:
Na Rybníčku 15, Černá Hora, 2. patro
Prosím dodržujte povinné respirátory v budově kanceláře!

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK na sezónu 2021

POZOR: stáhněte si aktuální formulář:
Přihlášky + členské příspěvky (2500,-kč + případné pokuty) se budou odevzdávat v kanceláři SMFBL na adrese:
Na Rybníčku 15, Černá Hora, 2. patro,
dle následujícího časového harmonogramu:
Sobota 5. prosince 2020
1. liga: 13:00 – 13:30
2. liga: 13:30 – 14:00
3. liga: 14:00 – 14:30
4. liga: 14:30 – 15:00
5. liga: 15:00 – 15:30
6. liga + nové týmy: 15:30 -16:00
Z důvodů současných protiepidemiologických opatření dodržujte prosím výše uvedený časový harmonogram, aby nedocházelo k shromažďování většího počtu osob v okolí kanceláře.
Dále žádáme všechny vedoucí, aby zajistili v případě své časové vytíženosti (karantény, nemoci, atd..) jinou osobu, která přihlášku v daný termín odevzdá !!!

Uzavření soupisek @ odklady utkání

Vzhledem k blížícímu se konci soutěží si dovolujeme upozornit na platná pravidla ohledně uzavírání soupisek a odkládání zápasů:
Dle soutěžního řádu:
– soupisky jsou 4 kola před koncem hlavní soutěže (včetně) uzavřeny a nelze doplňovat dalšími hráči.
– 4 kola před koncem (včetně) soutěže se nesmí zápasy odkládat, lze je však předehrát a dále platí pravidlo, že „ŽOLÍKA“ nelze uplatnit 4 kola před koncem (včetně) soutěže.
Jelikož se v letošním roce dohrává 4. kolo jako poslední, platí následující pravidla pro tyto kola:
16. kolo = 3.-4./10. (víkend)
17. kolo = 10.-11./10. (víkend)
18. kolo = 17.-18./10. (víkend)
4. kolo = 24.-25/10. (víkend)

NAŘÍZENÍ MZČR

v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně onemocnění Covid-19 ze dne 9.9.2020, dle odst.2, bodu x, platí, že s účinností od 10.9.2020 musí používat všichni hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti a ostatní osoby, jakkoliv podílející se na organizaci utkání malého fotbalu, ve vnitřních prostorách budov roušky (ŠATNY, KABINY, atd. !!!!)
Toto nařízení neplatí pro samotné utkání, trénink, nebo pobyt ve venkovních prostorách sportovišť.

Uvolňovací opatření

S ohledem na nařízení vlády ohledně postupného uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19, se počínaje dnešním dnem, tj. 25.05.2020, povoluje užívat sprch a šaten ve sportovních areálech. Kapacita sportovních akcí se dnešním dnem navyšuje na 300 osob. 
Stále však platí omezení ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách a dodržování rozestupů.

Zrušení vyloučení ze soutěže

Dobrý den,
ještě než v sobotu začne oficiálně sezóna, chtěl bych vás informovat o jedné důležité změně, vztahující se pouze k této sezóně.
Z rozhodnutí VV budou všechny případné kontumace s omluvou (prozatím v jarní části sezóny) osvobozeny od pokut.
Současně s tím, pro letošek neplatí pravidlo tzv. „3x a dost“, tzn. že v letošní sezóně se nebude nikdo vylučovat za 3 a více kontumací, samozřejmě pokud neodstoupí dobrovolně.
Tímto bych tedy na vás chtěl apelovat, abyste férově přiznali všechny neodehrané zápasy a nahlásili je jako kontumační výsledek.
Pokuta ani vyloučení vám za to nehrozí, a my jako VV budeme mít reálný přehled o regulérnosti /neregulérnosti soutěží.
Na závěr bych ještě chtěl požádat všechny vedoucí týmů, o okamžitém kontaktování vedoucího soutěže, pokud by se u některého vašeho hráče objevil pozitivní test na Covid-19 !!!!
Vysvětlete prosím všem vašim hráčům, že v případě pozitivního testu na Covid-19, je bezpodmínečně nutné vás jako vedoucího týmu okamžitě informovat !!!!
Je opravdu důležité, aby se případní spoluhráči / protihráči tuto informaci dozvěděli co nejdříve.
Za VV SMFBL
Zdeněk Burýšek

Školení rozhodčích

Vzhledem k tomu, že v letošním roce se neuskutečnilo školení rozhodčích, bude u všech průkazů automaticky prodloužena platnost do konce října 2020.
Tzn. že rozhodčí, kterým bude během roku končit platnost průkazů, mohou i nadále pískat bez omezení.

Zrušení školení rozhodčích malého fotbalu

Vážení vedoucí všech týmů,

zajisté již sami víte o současné situaci ohledně celosvětové epidemie koronaviru, která již bohužel zastihla i naši republiku.
Vláda ČR dnešním dnem vyhlásila NOUZOVÝ STAV do odvolání a jsou zakázány a zrušeny veškeré společenské i sportovní akce.
Tímto vám oznamujeme, že rušíme i školení rozhodčích malého fotbalu!!!
Všichni, kdo potřebují vyřešit průkaz rozhodčího pro tento ročník, včetně prodloužení platností, kontaktujte předsedy komise rozhodčích pana Davida Prudkého, mail: friga@driverstrans.cz, tel.: 774 374 488 a jednotlivé průkazy budou řešeny individuální cestou.
!!! V této situaci vás žádáme, abyste brali ohled na našeho kolegy a jeho pracovní i osobní vytíženost spojenou s touto vzniklou situací a telefonický kontakt prováděli výhradně v době od 17:00 do 19:00 hodin!!!
Celou situaci ohledně nouzového stavu budeme pečlivě sledovat a budeme se snažit všechny týmy informovat, jestli se začátek letošního ročníku stihne včas a nebo budeme nuceni začít později.