Školení rozhodčích

Každý tým musí mít, dle SŘ, minimálně jednoho rozhodčího s platnou průkazkou !!!
Školení proběhne v termínech :
sobota 4. března 2022 a sobota 18. března 2023, vždy od 14:00 hodin.
Prezentace účastníků je od 13:15 do 13:45 hodin.
Místo konání bude upřesněno na stránkách SMFBL a formou SMS vedoucímu týmu.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách SMFBL na
adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou (velikost OP) se poté
dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné průkazy vyplňovat nebudou a to z
časových důvodů. Vzhledem k očekávanému velkému počtu účastníků školení, je třeba nahlásit předem
telefonicky svou účast na tel. 774 374 488 (D. Prudký)