Konání Valní hromady 2022

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěl informovat o konání VH 2022.
VH se uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 v hotelu Lysice (Lidový dům) v Lysicích od 15.00 hodin.
Prezentace všech týmů + platba startovného bude od 14:00 do 14:45 hodin !!!

 

POZOR DŮLEŽITÉ – STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH:

ŽÁDNÁ PLATBA STARTOVNÉHO (ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ) NESMÍ BÝT ZASLÁNA NA ÚČET SMFBL, ALE MUSÍ PROBĚHNOUT V HOTOVOSTI !!!!

V příloze najdete formulář přihlášky do soutěžního ročníku 2023.

– FORMULÁŘ_PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2023_SK SMFBL: 

Formulář je uzamčený a editovat jdou pouze doplňované informace.
Pokud to půjde, vyplňte prosím veškeré požadované informace na PC, poté formulář teprve vytiskněte a podepište.
– OBSAH FORMULÁŘE:
zůstává stejný jako v loni, včetně povinnosti evidovat u jednotlivých oddílů tréninkové jednotky.
Abychom předešli případným nejasnostem, rozhodla AMFČR o možnosti vložení této informace přímo do formuláře přihlášek
(NSA požaduje 2 tréninkové jednotky týdně o minimální délce 45 minut).
Na základě výše uvedeného požadavku ze strany NSA & AMFČR, bych vás chtěl požádat o vyplnění libovolných dvou tréninkových jednotek (2 x 45-60 minut) v přiložené přihlášce.
Upozorňuji, že se jedná pouze o administrativní informaci, AMFČR nebude zkoumat, zda v daný den/hodinu trénujete či nikoliv.
POKUTY:
výši pokut za právě skončený ročník 2022 + částku, kterou budete platit na VH, jste již obdrželi v předešlém emailu, 
v případě jakýchkoliv nejasností, či dotazu mne neváhejte kontaktovat
 
S pozdravem
Zdeněk Burýšek
tel. 722 784 104
email: zdenek.burysek@seznam.cz