ZMĚNA VEDOUCÍHO SOUTĚŽE 3. DOZBOS ligy

s okamžitou platností končí z osobních důvodů jako vedoucí soutěže 3.DOZBOS ligy Zdeněk Nedoma.
Do konce soutěže povede 3.DOZBOS:
Zdeněk Burýšek
tel.: +420 722 784 104
e-mail: zdenek.burysek@seznam.cz