Valná Hromada

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěl informovat o konání VH a několika zásadních změnách, které schválil VV SMFBL na své poslední schůzi ze dne 5.11.2021.
VH se uskuteční v sobotu 11. prosince 2021 v hotelu Lysice (Lidový dům) v Lysicích od 15.00 hodin.
Vzhledem k aktuálním opatřením se bohužel opět letos neuskuteční tradiční Galavečer SMFBL.
Prezentace všech týmů + platba startovného bude od 14:00 do 14:45 hodin !!!

 

POZOR DŮLEŽITÉ – STEJNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH:

ŽÁDNÁ PLATBA STARTOVNÉHO (ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ) NESMÍ BÝT ZASLÁNA NA ÚČET SMFBL, ALE MUSÍ PROBĚHNOUT V HOTOVOSTI !!!!

Valné hromady se může zúčastnit pouze 1 zástupce z každého týmu, tento zástupce musí dodržovat aktuální protiepidemická opatření.

V našem případě, roušky + Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

 

https://covid.gov.cz/

(BUDE PŘI VSTUPU KONTROLOVÁNO)

Základní změny soutěžního řádu pro ročník 2022:

ZMĚNA HRACÍCH TERMÍNŮ:

– PONDĚLÍ 17:00 (nový termín)

– SOBOTA 17:00 (všechny začátky ve stejný čas)

– NEDĚLE 10:00

(jelikož ubylo hracích dní, můžeme termíny posunout tak, aby se dalo hrát v 17:00 i bez umělého osvětlení)

REGISTRACE:

HRÁT MOHOU OD NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU POUZE REGISTROVANÍ HRÁČI

(vzhledem k tomu, že RP dokáži vystavit prakticky během dne online, nemělo by to mít žádný vliv na průběh soutěže)

Na základě výše uvedeného se ruší možnost hrát půl sezóny na OP.

(Změna vzešla z nařízení AMF & NSA, v němž se říká, že účastnit se soutěží AMFČR mohou pouze registrovaní hráči)

DOPISOVÁNÍ NA SOUPISKU, ODKLADY ZÁPASŮ, ŽOLÍK, atd… se mění z původních 4 kol před koncem soutěže na 2 kola před koncem soutěže !!!!

(opět změněno vzhledem k menšímu počtu týmů v každé soutěži a s tím souvisejícím menším počtem odehraných zápasů v sezóně)

KONTUMACE:

pokuta za každou kontumaci se navyšuje z původních 1000,-kč na 1500,-kč

(1500,-kč s omluvou, 1500+1500 bez omluvy, 1500+1500+500 bez omluvy s delegovaným sudím)

FORMULÁŘE:

– FORMULÁŘ_PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2022_SK SMFBL: 
Formulář je uzamčený a editovat jdou pouze doplňované informace.
Pokud to půjde, vyplňte prosím veškeré požadované informace na PC, poté formulář teprve vytiskněte a podepište.
– OBSAH FORMULÁŘE:
zůstává stejný jako v loni, včetně povinnosti evidovat u jednotlivých oddílů tréninkové jednotky.
Abychom předešli případným nejasnostem, rozhodla AMFČR o možnosti vložení této informace přímo do formuláře přihlášek
(NSA požaduje 2 tréninkové jednotky týdně o minimální délce 45 minut).
Na základě výše uvedeného požadavku ze strany NSA & AMFČR, bych vás chtěl požádat o vyplnění libovolných dvou tréninkových jednotek (2 x 45-60 minut) v přiložené přihlášce.
Upozorňuji, že se jedná pouze o administrativní informaci, AMFČR nebude zkoumat, zda v daný den/hodinu trénujete či nikoliv.
POKUTY:
výši pokut za právě skončený ročník 2021 + částku, kterou budete platit na VH, obdržíte v samostatném emailu během několika dní
– OSTATNÍ:
veškeré potřebné informace, kontakty a dokumenty najdete na webu SMFBL:
V případě jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat
S pozdravem
Zdeněk Burýšek
tel. 722 784 104
email: zdenek.burysek@seznam.cz