Školení rozhodčích

Pozor změna!!!!

Školení rozhodčí proběhne v sobotu 19. března 2022, od 14:00 hodin.
Prezentace účastníků je od 13:15 do 13:45 hodin.
Školení proběhne v „areálu“ Lidokov, Dřevařská 5, Boskovice.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách
SMFBL na adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou
(velikost OP) se poté dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné
průkazy vyplňovat nebudou a to z časových důvodů. Vzhledem k očekávanému velkému počtu
účastníků školení, je třeba nahlásit předem telefonicky svou účast na tel. 774 374 488 (D. Prudký)