Uvolňovací opatření

S ohledem na nařízení vlády ohledně postupného uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19, se počínaje dnešním dnem, tj. 25.05.2020, povoluje užívat sprch a šaten ve sportovních areálech. Kapacita sportovních akcí se dnešním dnem navyšuje na 300 osob. 
Stále však platí omezení ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách a dodržování rozestupů.