Základní údaje

Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s.Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s.

Oficiální zkratka: SMFBL

Založeno: 11.3.2011
Přejmenováno: 12.12.2015

Adresa SMFBL:
Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s
Štěchov 36, 679 71 Lysice

Adresa kanceláře:
Na Rybníčku 15 (1. patro)
679 21 Černá Hora

E-mail: smfbl@smfbl.cz
Web: www.smfbl.cz
Facebook: www.facebook.com/mkblansko

Ostatní údaje:
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1181080277/0100
IČ: 22898352
DIČ: CZ22898352

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

předseda SMFBL:
Zdeněk Dolníček
Štěchov 36, 67971 Lysice
tel.: +420 739 383 693
e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

místopředseda SMFBL:
Zdeněk Burýšek
Úvozek 133, 67921 Černá Hora
tel.: +420 722 784 104
e-mail: zdenek.burysek@seznam.cz

hospodář SMFBL:
Petr Nejez
Jabloňany 111, 67901 Skalice nad Svitavou
tel.: +420 603 230 114
e-mail: petr.nejez@smfbl.cz

Výkonný výbor SMFBL:

Příjmení a jméno datum narození telefonní číslo email
Blažek Jiří 27.03.1976 776 088 333 jiri.blazek@smfbl.cz
Burýšek Zdeněk 05.03.1976 722 784 104 zdenek.burysek@seznam.cz
Čuhel Petr 20.01.1977 731 483 414 petrcuhel@seznam.cz
Dobiášek Ivo 12.05.1984 775 190 154 ivo.dobiasek@smfbl.cz
Dolníček Zdeněk 21.01.1967 739 383 693 zdenek.dolnicek@susjmk.cz
Molt Libor 23.12.1963 606 735 155 molt@lidokov.cz
Nečas Miroslav 16.06.1982 602 933 942 miroslav.necas@seznam.cz
Nedoma Zdeněk 14.01.1967 732 965 965 nedoma.z@seznam.cz
Nejez Petr 10.03.1979 603 230 114 petr.nejez@smfbl.cz
Prudký David 27.10.1977 774 374 488 friga@driverstrans.cz
Stria Jiří 22.03.1993 606 055 903 jiri.stria@smfbl.cz
Švancara Miroslav 31.07.1959 731 231 510 mir.svancara@seznam.cz

Složení kontrolní komise SMFBL:

Příjmení a jméno datum narození telefonní číslo email
Dolníček Petr 11.07.1971 734 412 357 petr.dolnicek@susjmk.cz
Sychra Eduard 09.01.1960 723 978 446 eduard.sychra@smfbl.cz
Toman Tomáš 05.04.1993 606 879 023 tomas.toman@smfbl.cz