FFK KOBRA Blansko – MK Březová

-

FFK KOBRA Blansko – TJ Ostrov u Macochy

-

FFK KOBRA Blansko – SK Kněževes 2006

-

FFK KOBRA Blansko – SK Jestřebí

-

FFK KOBRA Blansko – SHARKS Štěchov

-

FFK KOBRA Blansko – FC Brťov

-

FFK KOBRA Blansko – FC PICCOLO Černá Hora

-

FFK KOBRA Blansko – FC Rozsíčka

-

FFK KOBRA Blansko – TJ K20 Šošůvka

-

FFK KOBRA Blansko – HŘEBCI Ludíkov

-