ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH

Školení proběhne v termínech :
v sobotu 14. března 2020 a v sobotu 28. března 2020, vždy ve 14:00 hodin.
Ukončení prezentace je ve 13:45 hodin.
Školení proběhne v „Klubovně SOKOLA“ v Sokolovně v Boskovicích, 1. patro vpravo.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách
SMFBL na adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou
(velikost OP) se poté dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné
průkazy vyplňovat nebudou a to z časových důvodů.