Školení rozhodčích

Vzhledem k tomu, že v letošním roce se neuskutečnilo školení rozhodčích, bude u všech průkazů automaticky prodloužena platnost do konce října 2020.
Tzn. že rozhodčí, kterým bude během roku končit platnost průkazů, mohou i nadále pískat bez omezení.