ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK na sezónu 2021

POZOR: stáhněte si aktuální formulář:
Přihlášky + členské příspěvky (2500,-kč + případné pokuty) se budou odevzdávat v kanceláři SMFBL na adrese:
Na Rybníčku 15, Černá Hora, 2. patro,
dle následujícího časového harmonogramu:
Sobota 5. prosince 2020
1. liga: 13:00 – 13:30
2. liga: 13:30 – 14:00
3. liga: 14:00 – 14:30
4. liga: 14:30 – 15:00
5. liga: 15:00 – 15:30
6. liga + nové týmy: 15:30 -16:00
Z důvodů současných protiepidemiologických opatření dodržujte prosím výše uvedený časový harmonogram, aby nedocházelo k shromažďování většího počtu osob v okolí kanceláře.
Dále žádáme všechny vedoucí, aby zajistili v případě své časové vytíženosti (karantény, nemoci, atd..) jinou osobu, která přihlášku v daný termín odevzdá !!!