NAŘÍZENÍ MZČR

v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně onemocnění Covid-19 ze dne 9.9.2020, dle odst.2, bodu x, platí, že s účinností od 10.9.2020 musí používat všichni hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti a ostatní osoby, jakkoliv podílející se na organizaci utkání malého fotbalu, ve vnitřních prostorách budov roušky (ŠATNY, KABINY, atd. !!!!)
Toto nařízení neplatí pro samotné utkání, trénink, nebo pobyt ve venkovních prostorách sportovišť.