Superliga základních škol

S politováním musíme oznámit, že turnaj Základních škol v malém fotbale se v letošním roce bohužel neuskuteční, a to z důvodu neochoty MŠMT, alespoň předběžně garantovat poskytnutí finančních prostředků na základní pokrytí nákladů na tuto akci.
Všem, kteří již zaplatili startovné ve výši 200,-kč bude tato částka vrácena zpět na účet organizace.
Jak Svaz malého fotbalu Blanensko, jakožto pořadatel akce, tak i Asociace malého fotbalu ČR, jakožto organizátor turnaje bude i nadále tuto záležitost na MŠMT řešit, a pevně věříme, že v příštím roce se turnaj pro žáky 8. a 9. tříd opět podaří zorganizovat.