Superliga základních škol

Pořadatel soutěže:
SPORTOVNÍ ASOCIACE BLANENSKO, z.s. (SPACBL)
Na Rybníčku 15
Černá Hora, 679 21
IČ: 01772643
&
SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. (SMFBL)
Štěchov 36
Štěchov, 679 71
IČ: 22898352

Záštita nad soutěží:
POLITICKÁ:
Ing. JAROMÍRA VÍTKOVÁ
Senátorka Parlamentu ČR
Zastupitelka Jihomoravského kraje
Radní města Boskovice

SPORTOVNÍ:
ONDŘEJ PADĚRA
Mistr Světa 2017, Vicemistr Evropy 2017
Fotbalista roku malého fotbalu 2015, 2016
Nejlepší střelec ČR 2016, 2017

MEDIÁLNÍ:
BLANENSKÝ DENÍK
Dlouhodobý partner SMFBL & AMFČR

PEDAGOGICKÁ:
Mgr. ZDENĚK BURÝŠEK
Ředitel Základní školy Lysice

Účastníci soutěže:
– základní školy regionu „blanensko + boskovicko“ + nejbližší okolí

Systém soutěže:
– regionální kola: dle počtu přihlášených týmů (minimálně 3 turnaje)
– okresní finále: finalisté regionálního kola (6 – 8 týmů)

Termín:
– regionální kolo: duben – květen 2018
– okresní finále: 26. 6. 2018

Místo konání:
– regionální kolo: dle přihlášených týmů
– okresní finále: Sportovní areál Červená zahrada Boskovice

Hrací povrch:
– regionální kolo: bude upřesněno
– okresní finále: umělý povrch IV. generace

Přihlášky:
– vyplněné přihlášky je nutné odeslat mailem na adresu:
zdenek.burysek@seznam.cz
– uzavírka přihlášek: 28. únor 2018
– formuláře přihlášek naleznete na odkazech viz. níže:
PŘIHLÁŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY_2018
PŘIHLÁŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY_2018

Kategorie:
– jedna kategorie: žáci 8. a 9. tříd
– jedna kategorie: žákyně 8. a 9. tříd

Pravidla:
– hraje se systémem 5+1, dle platných pravidel SMFBL

Hrací doba:
– bude upřesněno dle počtu týmů v jednotlivých regionálních kolech

Zdravotní zázemí:
– všichni účastníci hrají na vlastní nebezpečí
– doporučuje se mít u sebe zdravotní průkazy
– na všech turnajích bude přítomen zdravotník

Rozhodčí:
– všechny zápasy jak regionálních kol, tak i finálového turnaje, budou pískat delegovaní rozhodčí s licencí na malý fotbal.

Startovné:
– 200 Kč / škola / možnost přihlásit 2 týmy (chlapci a dívky)
– nutné zaplatit předem na účet organizace:
SPORTOVNÍ ASOCIACE BLANENSKO, z.s.. (SPACBL)
Na Rybníčku 15
Černá Hora, 679 21
IČ: 01772643
číslo účtu:115-4019200297/0100, komerční banka
variabilní symbol: IČ školy
zpráva pro příjemce: kategorie žáci, kategorie žákyně, obě kategorie
– uzavírka platby startovného: 10. březen 2018

Výhry:
– každý účastník regionálního turnaje obdrží pamětní medaili, pohár a diplom
– účastníci okresního finále obdrží věcné ceny, diplomy, poháry
– nejlepší 3 týmy – finanční prémie, věcné ceny
Vítězný tým:
– vítězný pohár & putovní pohár
– prize money 10.000,-Kč v každé kategorii (žáci/žákyně)
– právo účasti v krajském kole soutěže základních škol
– sehraní předzápasu proti soupeři z jiného regionu, před televizním utkáním celostátní Superligy v malém fotbale

Soupiska týmu:
– soupiska týmu musí obsahovat 6 – 20 hráčů 8. a 9. tříd.
– každý tým musí mít na soupisce uvedeného vedoucího týmu, který musí být starší 18 let, včetně všech jeho kontaktních údajů
– formulář soupisky naleznete na odkaze viz. níže:
SOUPISKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY_2018

Registrace hráčů/hráček:
– vzhledem k tomu, že tato soutěž bude dlouhodobě probíhat za podpory MŠMT, Jihomoravského kraje a Asociace malého fotbalu ČR (AMFČR), je nutné všechny účastníky zaregistrovat do systému AMFČR.
– registrace budou probíhat po odeslání přihlášky, formou e-mailové komunikace s vedoucím týmu.
– je bezpodmínečně nutné, aby u hráčů mladších 15-ti let byl připojen i podpis jednoho z rodičů.
– v žádných dokumentech, vztahujících se k Superlize základních škol, se NEVYPLŇUJÍ rodná čísla, vždy pouze datum narození.
– formulář registrací naleznete na odkaze viz. níže:
REGISTRACE HRÁČE_ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Galavečer: vyhlášení „nej“ za uplynulou sezónu v Superlize základních škol:
každoroční slavnostní akce spojená s předáváním ocenění jak pro týmy, tak i pro jednotlivce, společná akce pro účastníky všech soutěží pořádaných SMFBL & SPACBL. Ceny nejlepším každoročně předávají významné osobnosti kulturního, politického i sportovního prostředí blanenského regionu.
– místo konání: Hotel Lysice
– termín: prosinec daného roku
– kategorie pro předávání ocenění pro Superligu základních škol:
• 3. místo žáci & 3. místo žákyně
• 2. místo žáci & 2. místo žákyně
• 1. místo žáci & 1. místo žákyně
• nejlepší brankář soutěže
• nejlepší brankářka soutěže
• nejlepší střelec soutěže
• nejlepší střelkyně soutěže
• nejužitečnější hráč soutěže
• nejužitečnější hráčka soutěže
– další kategorie:
o nejlepší webové stránky týmů,
o aktivita na facebooku
o atd.
– všichni ocenění, jak v týmových, tak i individuálních kategoriích obdrží medaile, poháry, diplomy a věcné ceny.
– finančně budou oceněni nejlepší 3 týmy v každé kategorii.

Harmonogram akce:
1. odevzdání přihlášek deadline 28. 2. 2018
2. platba startovného deadline 10. 3. 2018
3. registrace hráčů/hráček: březen – duben 2018
4. regionální kolo: duben/květen 2018
5. okresní finálové kolo: 26. 6. 2018
6. galavečer/ocenění: 8. 12. 2018

Ostatní:
Veškeré informace najdete na stránkách SMFBL,
—————————————————
Kontaktní osoba pro veškerou komunikaci:
Zdeněk Burýšek
místopředseda SMFBL
tel.: 722784104
mail: zdenek.burysek@seznam.cz
www.smfbl.cz
www.malyfotbal.cz
www.facebook.com/mkblansko
www.superliga.cz