Zrušení školení rozhodčích malého fotbalu

Vážení vedoucí všech týmů,

zajisté již sami víte o současné situaci ohledně celosvětové epidemie koronaviru, která již bohužel zastihla i naši republiku.
Vláda ČR dnešním dnem vyhlásila NOUZOVÝ STAV do odvolání a jsou zakázány a zrušeny veškeré společenské i sportovní akce.
Tímto vám oznamujeme, že rušíme i školení rozhodčích malého fotbalu!!!
Všichni, kdo potřebují vyřešit průkaz rozhodčího pro tento ročník, včetně prodloužení platností, kontaktujte předsedy komise rozhodčích pana Davida Prudkého, mail: friga@driverstrans.cz, tel.: 774 374 488 a jednotlivé průkazy budou řešeny individuální cestou.
!!! V této situaci vás žádáme, abyste brali ohled na našeho kolegy a jeho pracovní i osobní vytíženost spojenou s touto vzniklou situací a telefonický kontakt prováděli výhradně v době od 17:00 do 19:00 hodin!!!
Celou situaci ohledně nouzového stavu budeme pečlivě sledovat a budeme se snažit všechny týmy informovat, jestli se začátek letošního ročníku stihne včas a nebo budeme nuceni začít později.

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH

Školení proběhne v termínech :
v sobotu 14. března 2020 a v sobotu 28. března 2020, vždy ve 14:00 hodin.
Ukončení prezentace je ve 13:45 hodin.
Školení proběhne v „Klubovně SOKOLA“ v Sokolovně v Boskovicích, 1. patro vpravo.
Kontakt: David Prudký, tel.: 774 374 488, email: friga@driverstrans.cz
Poplatek za vydání nové průkazky je 50,- Kč.
POZOR, DŮLEŽITÉ !!!
Zájemci o vystavení nového průkazu rozhodčího si MUSÍ předem stáhnout formulář na stránkách
SMFBL na adrese: http://www.smfbl.cz/dokumenty/ a s vyplněným formulářem a nalepenou fotkou
(velikost OP) se poté dostaví na školení, kde jim bude průkaz potvrzen. Přímo na školení se žádné
průkazy vyplňovat nebudou a to z časových důvodů.