Disciplinární komise

Předseda komise: Molt Libor 606 735 155 molt@lidokov.cz
Člen komise: Švancara Miroslav 731 231 510 mir.svancara@seznam.cz
Člen komise: Stria Jiří 606 055 903 jiri.stria@smfbl.cz

 

Disciplinární řízení č. 1/2019

Disciplinární řízení č. 2/2019

Disciplinární řízení č. 3/2019

Disciplinární řízení č. 4/2019

Disciplinární řízení č. 5/2019

Disciplinární řízení č.6/2019

Disciplinární řízení č.7/2019